Właścicielem sklepu jest firma zarejestrowana w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - https://ceidg.gov.pl )

BMD Michał Barcz

Leśników 1

84-100 Darzlubie

NIP 5871289035

Prawa autorskie

Nasze strony internetowe i ich zawartość podlegają polskiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo, każda forma wykorzystania, powielania lub przetwarzania utworów podlegających ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. Pojedyncze reprodukcje utworu dozwolone są wyłącznie do użytku prywatnego. Materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawem autorskim, a ich nieuprawnione wykorzystanie może naruszać prawa autorskie.

Odpowiedzialność za linki

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych osób trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach tych stron. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono u nas żadnych naruszeń prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy dany link.